Játék Áttekintés

ÖSSZEFOGLALÓ

A játék a gyermekkor legtermészetesebb, meghatározó része mindenhol a világon. Rengeteg kutatás támasztja alá, hogy a játék ideális körülményeket teremt a tanuláshoz, és kulcsszerepet játszik olyan készségek fejlesztésében, mint a nyelvelsajátítás, nagymotoros és finommotoros mozgások, vagy a kognitív és társas készségek. Ezért is lett mára a játékos, vagy játékon alapuló tanulás alapvető elvárás az oktatásban, különösen az alacsonyabb évfolyamokon.

A Clonlaránál mi azt gondoljuk, hogy a játék minden korosztálynak fontos. A személyre szabott, a tanulónak irányító szerepet adó tanulási módszerek nagyban hasonlítanak a szabad játék azon elemeire, amelyek az egészséges fejlődést és a tanulást megalapozzák.

“A játékról nem lehet eleget beszélni. A játék a tanulás lelke.” – Pat Montgomery, a Clonlara School alapítója

SZABADSÁG ÉS DÖNTÉS A JÁTÉKBAN

A gyerekek azért játszanak, mert játszani akarnak. Ők döntik el, mit és hogyan játszanak, és, ami talán még fontosabb, azt is, hogy mikor hagyják abba. Ez a szabadság nagyfokú autonómiát ad, és azt az örömöt, hogy övék az irányítás.1

Hisszük, hogy a játék öröme szárnyakat ad a tanulási folyamatnak. A gyerekek a játékon keresztül szabadon felfedezhetik azt, ami érdekli őket, és a Clonlara abban hisz, hogy ez a kíváncsiság mélyebb tanuláshoz vezet.
A Full Circle Learning (teljes tanulási kör) modell ezt a szabadságot terjeszti ki a hagyományos tantárgyakra is: a tanuló döntést hozhat arról, hogy milyen téma érdekli, hogyan szeretne tanulni, és hogyan akarja megosztani a tudását másokkal.

A JÁTÉK A BELSŐ MOTIVÁCIÓT ERŐSÍTI

Mivel a játék lényege, hogy szórakoztató, a gyerekeket motiválja, hogy még többet játsszanak. Nem a jutalom vagy az eredmény, hanem a belső motiváció fogja játékra ösztönözni őket. Ez abban is segít, hogy a nehézségeket legyőzzék, és az akadályok ellenére is tovább játsszanak.2,3,4

A Clonlara több mint 50 éves történetében számtalan példát láttunk rá, hogy a belső motiváció természetes úton ösztönzi a gyerekeket, ha a kíváncsiságukat követhetik, és azzal foglalkozhatnak, ami érdekli őket. Ha megengedjük, hogy a rácsodálkozás, a tudásvágy és a megértés öröme vezető szerepet játsszon, megfigyelhetjük, hogy a gyerekek kitartóan dolgoznak egy-egy akadály vagy nehézség legyőzésén, alternatív megoldások kidolgozásán, és sokkal nagyobb eséllyel fogják végigvinni, amit elkezdtek.

A JÁTÉK TELJES ODAFIGYELÉST IGÉNYEL

Amikor a gyerekek játszanak, teljes figyelmüket a jelen pillanatra fordítják. A pozitív pszichológiában ezt nevezik flow állapotnak, ami az egyik legnagyobb boldogságot és megelégedést adó állapot. Amikor a gyerekek belemerülnek a játékba és elemükben érzik magukat, biztonságban vannak, de közben aktívan részt vesznek a tevékenységben, és megfelelő szintű kihívásnak élik meg a feladatokat.1,2,3

A Clonlara szemében a tanulás sokkal inkább folyamat-orientált, mint eredmény-orientált, ezért a tanulóink szabadon választhatnak bármilyen, a kitűzött céljaiknak megfelelő játékot vagy projektet, ami a napi tanulást élvezetesebbé teszi. Akár a campuson, akár otthon, a Clonlara tanuló gyakran teljesen belemerülnek abba, amit éppen csinálnak.

“A játék a gyermek munkája.” – Maria Montessori

A JÁTÉK SPONTÁN, KREATÍV, ÉS NEM KÖVETI A FORGATÓKÖNYVET

Játék közben a gyerek alkot, feltalál, döntést hoz, problémát old meg és tárgyal. Aktív, és nem passzív szerepet kap a játékban. Történhetnek váratlan dolgok – ledől a torony, szétesik a játékbaba – ami arra ösztönöz, hogy azonnali megoldást rögtönözzön, és a megváltozott körülményekhez gyorsan alkalmazkodjon.1,2,5

A Clonlara tanulói a saját tanulási folyamatuk irányítói, nem passzív befogadói a mások által meghatározott tudásnak. A Full Circle Learning (teljes tanulási kör) modell arra bátorítja őket, hogy tegyenek fel kérdéseket, keressenek információt, kísérletezzenek, alkossanak, és hozzanak létre tanulási élményeket saját maguknak. A támogató tanárok, tanulókísérők, szülők és mentorok fokozatosan egyre több szabadságot és felelősséget adnak a kurzustervezésben, és a menet közben felmerülő új témák felfedezésében.

A JÁTÉKNAK VANNAK SZABÁLYAI

A szabályok és elvárások mindig jelen vannak a játékban. A gyerekek maguk alkotják a saját szabályaikat, például, hogy a kockákat hogyan tornyozzák fel, vagy hogy a képzeletbeli világban ki milyen szerepet játszik. Néha kimondatlan szabályokról van szó, de a szerepük akkor is fontos, mert az önkontroll fejlődését szolgálják. Játék közben a gyerekek ösztönösen betartják a játék szabályait és korlátozzák az impulzivitásukat, hogy tovább játszhassanak.1.3.6

A Clonlara bátorítja a tanulókat, hogy vegyenek részt a tanulásukat érintő döntésekben. A campus programban ez a gyakorlat az iskola szabályaira is kiterjed, ahol mindenkit, a tanulókat is meghallgatjuk, hogy véleményük szerint mitől lehetne még jobb a közös munka. Így jobban elvárható, hogy a közösen megállapított szabályokhoz mindenki alkalmazkodjon, mert mindenki érti, hogy a szabályok hogyan szolgálják egymás tiszteletben tartását, az iskola kultúrájának ápolását, és azt, hogy mindenkinek pozitív élmény legyen a Clonlara közösségéhez tartozni.

Források

1 “The Value of Play I: The Definition of Play Gives Insights,” by Peter Gray [Article]: www.psychologytoday.com/us/blog/freedom- learn/200811/the-value-play-i-the-definition-play- gives-insights

2 “Five Essential Elements of Meaningful Play,” by Marcia Nell and Walter Drew [Article]: www.naeyc.org/our-work/families/five-essentials- meaningful-play

3 “The Power of Play: A Pediatric Role in Enhancing Development in Young Children,” by Michael Yogman et al. [Report]: https://pediatrics.aappublications.org/content/ 142/3/e20182058

4 “5 Proven Benefits of Play,” by Anya Kamenetz [Article]: www.npr.org/sections/ed/2018/08/31/642567651/5- proven-benefits-of-play

5 “The Benefits of Play,” by Marie Hartwell-Walker [Article]: https://psychcentral.com/lib/the-benefits-of- play

6 “Why Play = Learning,” a research summary by Kathy Hirsh-Pasek and Roberta Michnick Golinkoff [PDF]: www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/textes- experts/en/774/why-play-learning.pdf